Strom Ivota: Eukaryota, Prokaryota, Viry, Bakterie, Archea, Klasifikace Eukaryot, Rostliny, Virus, Prvoci, Eukaryotick Bu Ka, Chrom Source Wikipedia

ISBN: 9781232866084

Published: August 7th 2011

Paperback

40 pages


Description

Strom Ivota: Eukaryota, Prokaryota, Viry, Bakterie, Archea, Klasifikace Eukaryot, Rostliny, Virus, Prvoci, Eukaryotick Bu Ka, Chrom  by  Source Wikipedia

Strom Ivota: Eukaryota, Prokaryota, Viry, Bakterie, Archea, Klasifikace Eukaryot, Rostliny, Virus, Prvoci, Eukaryotick Bu Ka, Chrom by Source Wikipedia
August 7th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 40 pages | ISBN: 9781232866084 | 8.36 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 38. Kapitoly: Eukaryota, Prokaryota, Viry, Bakterie, Archea, Klasifikace eukaryot, Rostliny, Virus, Prvoci, Eukaryotick bu?ka, Chromalveolata, Amoebozoa, Protist, Chromista, Excavata, SAR, Cyanof g, Rhizaria, Neomura,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 38. Kapitoly: Eukaryota, Prokaryota, Viry, Bakterie, Archea, Klasifikace eukaryot, Rostliny, Virus, Prvoci, Eukaryotick bu?ka, Chromalveolata, Amoebozoa, Protist, Chromista, Excavata, SAR, Cyanof g, Rhizaria, Neomura, Bikonta, Unikonta, Opisthokonta, Prokaryotick bu?ka, Virof g, Fylogenetick strom, Nukleoid, Hn?d asy, Archezoa, Ko?enono ci.

V atek: Bakterie (Bacteria, d ve t Bacteriophyta ?i Schizomycetes), nebo tak eubakterie (Eubacteria), je dom na jednobun n ch prokaryotick ch organism?. M vaj kokovit i ty?inkovit tvar a zpravidla dosahuj velikosti v du n?kolika mikrometr?. Studiem bakteri se zab v bakteriologie, v znamn? tuto v?du rozvinuli Robert Koch a Louis Pasteur. Typickou sou st bakteri ln ch bun?k je peptidoglykanov bun n st?na, jadern oblast (nukleoid), DNA bez intron?, plazmidy a prokaryotick typ ribozom?.

U bakteri se nevyskytuje pohlavn rozmno ov n, nam sto toho se nej?ast?ji d?l bin rn?. Bakterie jsou nejroz en?j skupinou organism? na sv?t?. D ve se druhy bakteri klasifikovaly podle vn?j ho vzhledu, dnes jsou modern zejm na genetick metody. D ky nim se dnes rozli uje asi 25 z kladn ch kmen? bakteri . Bakterie maj velk v znam v planet rn m ob?hu ivin a mnohdy vstupuj do oboustrann? prosp n ch svazk? s jin mi organismy. Mnoh pat mezi komenz lick druhy, kter ij nap klad v lidsk tr vic soustav?. Na druhou stranu je zn mo i mnoho patogenn ch bakteri, tedy druh?, kter zp?sobuj infekce.

I ?lov?k mnoh z bakteri vyu v, nap klad v potravin sk m a chemick m pr?myslu. V?dci vyu vaj bakterie ve v zkumu. Antoni van Leeuwenhoek byl prvn lov?k, kter pozoroval bakterieBakterie poprv pozoroval roku 1676 nizozemsk p rodov?dec Antoni van Leeuwenhoek, a to mikroskopem vlastn v roby. Jm no bacterium zavedl a Christian Gottfried Ehrenberg v roce 1838. Pojem poch z z ?eck ho slova bacterion, kter znamen mal klacek ?i ty?ka (prvn pozorovan bakterie byly ty?inky).

V...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Strom Ivota: Eukaryota, Prokaryota, Viry, Bakterie, Archea, Klasifikace Eukaryot, Rostliny, Virus, Prvoci, Eukaryotick Bu Ka, Chrom":


chirols.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us