ปากร้าย หัวใจรัก (หวานนัก รักนี้, #2) ณ มน

ISBN:

Published:

Paperback

297 pages


Description

ปากร้าย หัวใจรัก (หวานนัก รักนี้, #2)  by  ณ มน

ปากร้าย หัวใจรัก (หวานนัก รักนี้, #2) by ณ มน
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 297 pages | ISBN: | 5.30 Mb

สาเหตุทีทำให หนูจารุมน นางแบบสาวทีกำลังมาแรงสุดๆ นึกเกลียดหนา นายรัชย ตากลองมาดเซอรทีดูๆ ไปแลวนาจะเรียกวาซกมกเสียมากกวา กคือความปากรายของเขา เพราะเจอกันทีไรเธอเปนตองโดนพูดเหนบใหเจบใจเลนไปเสียทุกครัง ทังทีถือคติ หมากัดอยากัดตอบ แตเมือโดนคนปากรMoreสาเหตุที่ทำให้ หนูจารุมน นางแบบสาวที่กำลังมาแรงสุดๆ นึกเกลียดหน้า นายรัชย์ ตากล้องมาดเซอร์ที่ดูๆ ไปแล้วน่าจะเรียกว่าซกมกเสียมากกว่า ก็คือความปากร้ายของเขา เพราะเจอกันทีไรเธอเป็นต้องโดนพูดเหน็บให้เจ็บใจเล่นไปเสียทุกครั้ง ทั้งที่ถือคติ หมากัดอย่ากัดตอบ แต่เมื่อโดนคนปากร้ายทำให้กลายเป็นตัวตลกในงานที่ได้รับเชิญให้ไปเจอะกัน คราวนี้เธอเลยประกาศก้องว่าไม่ว่าเขาจะมีความลับอะไรก็ตาม เธอจะไปสืบมาแฉให้เขาได้อายเลยทีเดียว แต่สืบไปสืบมาทำไมหัวใจของเธอกลับเริ่มเต้นจังหวะแปลกๆ และฟังไปฟังมาเธอชักจะเริ่มชินกับความปากร้ายของเขาซะแล้วสิ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ปากร้าย หัวใจรัก (หวานนัก รักนี้, #2)":


chirols.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us