Budownictwo

Roboty ziemne – podział i etapy robót ziemnych

Nie ma budowy bez robót ziemnych. Roboty ziemne polegają na urabianiu różnego rodzaju gruntu i mają na celu przystosowanie podłoża pod późniejsze fundamenty, realizacje budowli i instalacji podziemnych, infrastrukturę linową lub kształtowanie terenu. Są wykonywane w oparciu o dokumentację projektową oraz obowiązujące normy. Wydobywa się grunt, transportuje we wskazane miejsce i/lub przekształca w potrzebną formę.

Podział robót ziemnych

Roboty ziemne dzielą się na trzy etapy:

  • prace przygotowawcze,
  • prace podstawowe,
  • prace wykończeniowe.

Prace przygotowawcze to pierwszy etap robót ziemnych. Mają na celu, jak sama nazwa wskazuje, przygotować teren pod budowę. W prace przygotowawcze wlicza się oczyszczenie terenu, czyli: wycinkę drzew, odwodnienie terenu, zdjęcie humusu, rozbiórkę obecnej budowli, jeśli taka występuje na danym terenie, a także wytyczenie nowych.

Prace podstawowe obejmują niwelacje, makroniwelacje, nasypy, zasypy i podsypki oraz wykopy wąsko- i szerokoprzestrzenne. Korzysta się tu ze specjalistycznych maszyn i przyrządów. Głównie są to różnego rodzaju koparki.

Ostatnim etapem są prace wykończeniowe, które polegają głównie na profilowaniu i zabezpieczaniu utworzonych wcześniej skarp i nasypów, jak również na wyrównywaniu dołów i innych pracach zwieńczających roboty ziemne. To także dobry czas na ułożenie ziemi roślinnej i darni oraz ukształtowanie małej architektury ogrodowej.

Maszyny wykorzystywane do robót ziemnych

Podczas wykonywania robót ziemnych korzysta się z różnego rodzaju specjalistycznych maszyn. Zwykle są to maszyny o podwoziu kołowym bądź gąsienicowym. Należą do nich ładowarki, spycharki, koparki, równiarki, zrywarki, walce, ubijarki i zgarniarki. Niekiedy jednak prace odbywają się w bardzo trudnych warunkach terenowych bądź z wystąpieniem dużych obciążeń. Wtedy wykorzystuje się także aktywne układy urabiania, które polegają na zastosowaniu dodatkowych czynników wspomagających, jak np. sprzężone gazy lub prąd elektryczny. 

Zdecydowanie najczęstsze roboty ziemne to wykopy i nasypy. Wykopy są wykonywane poniżej powierzchni terenu i polegają na usunięciu gruntu z danego miejsca. Mogą być utworzone ze względu na trwające prace lub ze względu na docelowe ukształtowanie terenu. Nasypy są natomiast usypanymi wałami ziemi, znajdującymi się powyżej powierzchni terenu. Do wykonania robót ziemnych najlepiej jest zatrudnić sprawdzoną firmę, która posiada doświadczenie i odpowiednio wyszkolonych pracowników. Dzięki temu można mieć pewność, że roboty ziemne zostaną wykonane poprawnie i na najwyższym poziomie.